מי לא מוכן להישאר יותר עם הילדים לבד? | 'אבאל'ה' מסכמים את השבוע בלי אמא