זיו שילון על ההסכמות בעניין הרפורמה: "דברים קורים רק אחרי שמופעל לחץ"

Screen Shot 2022-06-15 at 15.54.11

נכה צה"ל שנבחר להוביל את רפורמת "נפש אחת" לשינוי בטיפול ובשיקום של נכי צה"ל התייחס להסכמות שהושגו מול ראש הממשלה: "הונחו יסודות שאחריהם נוכל באמת לעשות שינוי"

מעריב אונליין, 06.05.2021