זיו שילון: "אם הייתי נחטף ולא נפצע, לא היו מחשיבים אותי לגיבור"